รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 2  

  
เรียนสาสุข มสธ อย่างไรให้จบเร็ว
โดย : คนสอ   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2552   


นับเวลาหลายปีแล้วที่เจ้าหน้าที่สาสุขต่างพยายามศึกษาต่อเพื่อให้ได้คำว่าปริญญา......ในก่อนหน้านี้ก็ไปเรียนราชภัฎ เอกสุขศึกษา หรือลาเรียนต่อสาธารณสุขศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยปิด นั่นก็เป็นความพยายามของพี่น้องชาวสาสุขเราที่พยายามผักดันตนเอง ในปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็เปิดหลักสูตรต่อเนื่องเรียนในภาคเสาร์ - อาทิตย์ มหาวิทยาลัยปิดอีกหลายแห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งก็ทำให้ชาวอนามัยของเราจบปริญญากันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้หมออนามัยรุ่นก่อนๆ น่าจะจบปริญญาตรี เกือบถึง 100% แล้ว

ที่ผมจะกล่าวถึงคือหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ของมสธ. ซึ่งผมคิดว่าหมออนามัยเราเกือบจะทุกคนได้เรียน สาสุขของ มสธ. แต่ส่วนจะจบนั้นคิดว่าไม่ถึงครึ่งที่เรียน เพราะเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่มีเวลา ภาระครอบครัว ข้อสอบยาก จึงทำให้หมออนามัยส่วนใหญ่ทุกวันนี้ได้หันมาเรียนต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยปิดกันมากขึ้น ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากพอสมควร

หลักสูตรของ มสธ. สาธารณสุขศาสตร์ต่อเนื่องมี 3 เอก
1.บริหารสาธารณสุข เรียน 14 ชุดวิชา
2.สาธารณสุขศาสตร์ เรียน 15 ชุดวิชา
3.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรียน 13 ชุดวิชา
ทั้ง 3 หลักสูตร สามารถปรับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้หมด

การลงเรียนที่ดี ควรลงเรียนตั้งแต่เมื่อเข้าเรียน ปี 1 ของ วสส.
ใช้ วุฒิ ม.6 สมัคร เรียนมสธ.ซึ่งเปิดรับสมัครภาคต้น ช่วง 1 ก.พ. - 20 มิย. ของทุกปี ท่านเลือกสมัครในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เนื่องจากท่านยังไม่สามารถสมัครหลักสูตรสาสุขต่อเนื่องได้ เพราะเรายังไม่มีคุณสมบัติ แต่เราสามารถลงเรียนชุดวิชาของสาสุขได้

หลักสูตร สาธารณสุขชุมชน ท่านสามารถเลือกลงได้ทั้ง 3 เอก
ส่วน ทันตาภิบาล, เทคนิคเภสัชกรรม หรืออื่น น่าจะลง เอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพราะเรียน 13 ชุด จะได้จบเร็ว ถ้าลงบริหารสาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์ ต้องเรียน 4 ปี 23 - 24 ชุดวิชา ซึ่งนานเกินไปจะทำให้ท่านท้อแล้วอาจเปลี่ยนใจกลับไปเรียนต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยปิดเมื่อจบ วสส.แล้วเพราะน้องสาสุขส่วนใหญ่เลือกเส้นทางนี้
1.ในการลงทุกเทอมควรลงให้ครบ 3 ชุด และลงในภาคพิเศษอีก 1 ชุด
2.เมื่อจบ วสส. ประมาณ มีค.- เมย. ท่านยื่นเรื่องไปยัง มสธ.ปรับวุฒิ การศึกษาจากม.6 เป็น อนุปริญญา พร้อมทำเรืองย้ายสาขาจาก รัฐประศาสศาสตร์ 4 ปี เป็นสาขาสาสุขที่เราเลือกลง 3 เอกนั้น และท่านจึงจะสามารถลงประสบการณ์วิชาชีพ 3 เอกนั้นได้
ข้อสำคัญ เมื่อจบ วสส.หลายคนอาจเปลี่ยนใจไปเรียนมหาวิทยาลัยปิดในช่วงนี้เพราะ เหตุผลเพราะเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน เพื่อนร่วมงานกำลังเรียน แต่ถ้าเราได้ ของ มสธ.หลายชุดเราคงเลือก มสธ.

3. วิชาเลือกเสรี 1 ชุด อาจเลือกวิชาที่ง่ายๆ หรือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เผื่อไว้โอน ถ้าจะลงนิติศาสตร์ต่อ หรือบางคนคิดว่าตนเองเรียนกฎหมายไม่ไหว ถ้าหากชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ลงวิชาในแขนงสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ปี เผื่อไว้โอนได้เหมือนกัน

4.ท่านจะจบอย่างเร็วที่สุดเดือน ต.ค. ในปีที่ท่าน จบ วสส.มา เห็นไหมครับวว่าจบเร็ว แต่นั่นท่านต้องวางแผนให้ดี และจัดแผนการลงเรียนให้ดี

เห็นไหมครับท่านจบเร็ว ใช้เงินน้อย บางทีต่อไปท่านอาจมีเงินเหลือพอที่จะเรียนต่อโท สาสุข,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ท่านสนใจ ,พยาบาลต่อเนื่อง,เภสัชศาสตร์ ม.อุบลหรือไว้สอบสอบแพทย์นเรศวรก็ได้ เป็นความคิดเห็นที่แนะนำเล็กๆน้อยตามประสบการณ์ที่เคย เจอมาแล้วนำมาบอก

การลงทะเบียนให้ครบทั้ง 3 ชุด หากใครมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็ลง 1 ชุดไปก่อน แล้วค่อยลงเพิ่มอีก 2 ชุด (ลงเพิ่มชุดวิชาเทอมแรก ไม่เกิน 16 ก.ค. ส่วนเทอมสอง ไม่เกิน 29 ธ.ค.)

ข้อสำคัญต้องอ่านหนังสือทำความเข้าอย่างน้อย 1 รอบ นะครับ ถึงจะสอบผ่าน

เอก สาธารณสุขศาสตร์ 15 ชุดวิชา

ภาค 1/2552
10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สอบ เสาร์เช้า
50101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สอบ อาทิตย์บ่าย
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สอบ อาทิตย์เช้า (เลือกเสรี)
ภาค2 /2552
52203อนามัยสิ่งแวดล้อม สอบ อาทิตย์เช้า
52305อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ อาทิตย์บ่าย
52204กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ สอบ เสาร์เช้า
ภาคพิเศษ/2552
53404การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สอบ เสาร์ 11.45 - 14.15
ภาค 1/2553
50301การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สอบ อาทิตย์บ่าย
52302วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค สอบ เสาร์บ่าย
52303สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข สอบ เสาร์เช้า
ภาค2 /2553
52401การวางแผนงานสาธารณสุข สอบ เสาร์เช้า
10151ไทยศึกษา สอบ อาทิตย์บ่าย
50103สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบ เสาร์บ่าย
ภาค 1/2554
52402ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข สอบ อาทิตย์บ่าย
52306การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข สอบ เสาร์บ่าย

เอก บริหารสาธารณสุข 14 ชุดวิชา

ภาค 1/2552
10151ไทยศึกษา สอบ อาทิตย์บ่าย
53304การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข สอบ เสาร์เช้า
53405หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สอบ อาทิตย์เช้า
ภาค2 /2552
52401การวางแผนงานสาธารณสุข สอบ เสาร์ เช้า
53202การสาธารณสุขทั่วไป สอบ อาทิตย์บ่าย
53303การจัดการสาธารณภัย สอบ อาทิตย์เช้า
ภาคพิเศษ/2552
53404การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สอบ เสาร์ 11.45 - 14.15
ภาค 1/2553
52302วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค สอบ เสาร์บ่าย
52204กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ สอบ อาทิตย์เช้า
57301การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข สอบ เสาร์เช้า
ภาค2 /2553
53305การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข สอบ อาทิตย์บ่าย
50103สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบ เสาร์บ่าย
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (เลือกเสรี) สอบ เสาร์เช้า
ภาค 1/2554
53406ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข สอบ อาทิตย์บ่าย


เอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13 ชุดวิชา

ภาค 1/2552
10151ไทยศึกษา สอบ อาทิตย์บ่าย
54102การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ เสาร์บ่าย
54101วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ เสาร์เช้า
ภาค2 /2552
54106พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ สอบ เสาร์เช้า
54112ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ อาทิตย์เช้า
50103สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบ เสาร์บ่าย
ภาค 1/2553
54109การยศาสตร์ สอบ อาทิตย์บ่าย
54115กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ เสาร์เช้า
54113สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน สอบ อาทิตย์เช้า

ภาค2 /2553
54114สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม สอบ เสาร์บ่าย
54116เทคโนโลยีความปลอดภัย สอบ อาทิตย์เช้า
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (เลือกเสรี) สอบ เสาร์เช้า
ภาค 1/2554
54111ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ อาทิตย์เช้า
เข้าชม : 14658


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 08:26:45
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อสอบยากกกกมาก ค่ะ.....
โดย : ก๊อบแก๊บ    ไอพี : 58.8.160.62


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 09:46:26
เคร็ดลับของเราเผื่อว่าใครสนใจ จะไปใช้่ไม่หวงหรอกนะ ลงทะเบีียนครั้งละ 3 วิชา สอบแค่ 2 วิชา วันเสาร์ 1 วิชา วันอาทิตย์ 1 วิชา อีกวิชาเอาไว้สอบตอนซ่อม แค่นี้ก็ประหยัดเวลาการอ่านมากเลยแหละวันเสาร์อ่านคืนวันศุกร์ วันอาทิตย์สอบก็อ่านคืนวันเสาร์ ผ่านฉลุยไม่ต้องติด * ด้วยแล้วก็จบตามกำหนด
โดย : ANN    ไอพี : 117.47.117.45


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 15:40:30
ผมเองก็เป็นลูกศิษย์ มสธ.ครับ
สมัยโน้นเรียนก็ยาก ทำงานก็ยาก ระยะทางจากที่ทำงานไปยังสนามสอบก็ตั้งเกือบ 200กิโลเมตร
มันแสนลำบ๊ากลำบาก
แต่ก็สามารถจบออกมาได้
ภูมิใจมากครับ

ผมเลือกเรียนสาขาบริหารสาธารณสุขต่อเนื่อง 2ปี
เนื่องจากจะเป็นหลักสูตรของผู้บริหารแล้ว
จบแล้วสามารถอ้างอิงได้ 2หลักสูตร คือ
ก.พ.รับรองให้ได้ทั้ง สาธารณสุขศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับ
เรียนกฎหมายสำหรับรัฐศาสตร์อีก 4 ชุดก็สามารถสอบเป็นปลัดอำเภอได้ครับ
เรื่องนี้ตอนผมปฐมนิเทศการเป็นนักศึกษาใหม่ๆ โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน อดีตอธิการบดี มสธ.สมัยนั้นเป็นผู้บรรยายถึงหลักสูตรครับ
เพื่อนผมหลายคนไปสอบและเป็นปลัดอำเภอหลายคนครับ

สำหรับการเรียนอย่างไรให้จบเร็วนั้น
1. ขอให้อ่านหนังสือและปฏิบัติตามคำแนะนำของหลักสูตร รับรองจบแน่นอนครับ
2. ถ้าไม่ค่อยมีเวลา งานก็ดีทำ เมียก็ดีเอาใจ มิหน่ำซ้ำลูกก็งอแงกวนใจ ก็แนะนำให้อ่าน
-แนวคิด
-วัตถุประสงค์ของวิชา
-วัตถุประสงค์เฉพาะ
-แบบฝึกหัด
อ่านก่อนถึงวันสอบไม่เกิน 7วัน
เนื่องจากถ้าอ่านนานเกินไปมักจะลืมและสับสน
แต่ถ้าตื่นเช้า ลุกขึ้นมาอ่านทบทวนก่อนที่หน้าห้องสอบรับรองตอบได้หมดครับ
เลือกปฏิบัติเพียง 2 ข้อแค่นี้
รับรองจบแน่นอนครับ
เคล็ดลับนี้ผมเคยแนะให้น้องๆหลายคน
บางคนไปเป็นอัยการ
บางคนไปเป็นนิติกร
บางคนเป็นแพทย์จบหลักสูตร มสธ.ตั้ง4-5หลักสูตรโดยเอาเคล็ดลับนี้ไปปฏิบัติ ก็สำเร็จทุกคนครับ

ขออำนวยอวยพรให้จบเร็วๆครับ
โดย : พอ.22 เชียงใหม่    ไอพี : 192.168.0.93


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 17:08:38
เรียนด้วยใจรักและตั้งใจให้นึกว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาหากสอบไม่ผ่าน...ผมเรียน สบ.ของมสธ.ต่อเนื่องโดยใช้วุฒิ พย.บ.ในการศึกษาต่อโดยต้องเรียน 12 ชุด ผมลงเรียนและสอบผ่านทุกชุดวิชาไม่เคยลงทะเบียนสอบซ่อมใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและพยายามฝึกตนเองให้มีนิสัยรักการอ่านพกพาตำราติดตัวเสมอ เช่น ไปเที่ยวก็หาเวลาอ่านขณะพักผ่อน ทำงานเมื่อไม่มีคนไข้หรืองานเร่งด่วนก็นั่งอ่านหนังสือ ก่อนนอนก็อ่าน ตื่นเช้าก็อ่าน ครั้งละ ครึง-1 ชม.สมองของเราจะสนใจและบันทึกข้อมูลโดยไม่ล้า...ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำเพราะสมองคุณไม่รับแน่นนอนบางคนอ่านแบบเอาเป็นเอาตายแต่สุดท้ายก็สอบตก...สรุปเคล็ดลับคือสอบให้ผ่านทุกวิชาโดยไม่ซ่อม(หากเป็นไปได้)คุณจะจบอย่างรวดเร็วแน่นอน...ลงเรียนตามสะดวกและวางแผนว่าคุณจะเรียนกี่ปีและทำให้ได้ตามเป้า
โดย : พย.บ.,สบ.(มสธ.)    ไอพี : 118.173.53.157


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 17:33:44
ลง sumer ได้อีกปีละ 1 ชุด รวมเป็น 7 ชุด/ปี (ถ้าผ่านหมด)

นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียน โครงการสัมฤทธิบัตร ได้อีก ครั้งละ 3 ชุด วิชาที่สอบผ่านสามารถนำมาโอนได้ แต่หมดสิทธิ์รับเกียรตินิยม จ้า
โดย : ศิษย์มสธ.    ไอพี : 125.24.56.48


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 04:48:17
เก่งๆกันทั้งนั้นเลยพี่น้องหมออนามัยเรา จะมีก็แต่ลุงหนวดนี่แหละ
โง่จัง ลงเรียนตั้งแต่ ปี34 ลงเรียนเรียน 3 ครั้ง 18 ปีถึงจบ
เพิ่งจบ 15 เมษายน 2551 นี่เองล๊ะครับ ที่จบเนี่ยไปได้ยินมา
ว่า หัวหน้า สอ.ถ้าไม่จบ ป.ตรี ไม่ได้ปรับ นวก เลยมีกำลังอึดฮึดสู้
จบทัน รับโปรโมชั่น หัวหน้า สอ. จบ ป.ตรี สาสุข ได้ปรับ
เป็น นวก.ชำนาญการ กะเค้า คงเป็นคนสุดท้ายของประเทศไทยมั๊ง
ขนาดต้องนำเอกสาร การจบไปส่งที่ กองเจ้าหน้าที่กระทรวงสาสุข
ด้วยตนเอง แบบว่ากลัวไม่ได้โปรโมชั่นนี้ แต่ก็จบ มาได้
**************************
มสธ. ยากตรงที่
1.ไม่ได้อ่านหนังสือสอบ แล้วไปเดา ผลคือ U เป็นแถว
ลุงหนวดเจอมาแล้ว U* ด้วยต่างหาก อิ อิ ถึงได้ 18 ปี จบงัย
**************************
มาลำรึกถึงความหลัง อันข่มขื่น ฮือ ฮือ
**************************
โดย : ลุงหนวด    ไอพี : 118.172.175.145


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 11:34:34
ง่ายนิดเดียว ก็แค่ ขยัน
โดย : www    ไอพี : 113.53.21.116


ความคิดเห็นที่ 8
เสาร์ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 23:00:40
ง่ายน้อยเดียว อ่านตามวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม ก็จบกัน
โดย : วิทย์    ไอพี : 125.26.93.67


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 12:01:57
ตามสามัญของ คนที่จบ วสส. จะมีณานพิเศษเกิดขึ้นมากน้อยต่างกันไป น้องเอ๋ย ในโจทย์มีคำตอบ พยายามเข้านะ
โดย : หน.สอ.C6    ไอพี : 125.26.254.68


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 22:07:20
พี่ๆค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ


ถ้าน้องเพิ่งจบปีนี้แล้วจะไปเรียนต่อเนื่อง 2 ปีของมสธต้องทำยังไงบ้างค่ะ
โดย : สสช 59    ไอพี : 115.67.111.150


ความคิดเห็นที่ 11
เสาร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 09:19:25
ใช้วุฒิประกาศนียบัตร.สาธารณสุขชุมชน สมัครได้เลยครับ
ตัดสินเลือกเอกใดเอกหนึ่งตามความสนใจครับ
1.บริหารสาธารณสุข เรียน 14 ชุดวิชา
2.สาธารณสุขศาสตร์ เรียน 15 ชุดวิชา

ถ้าน้องทันตาภิบาล, เทคนิคเภสัชกรรม หรืออื่นๆ น่าจะลง
เอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรียน 13 ชุด


ภาคต้น 2552 สมัคร
รอบ 1 ไม่เกิน 30 เมษายน 2552
รอบ 2 ไม่เกิน 20 มิถุนายน 2552

ยินดีให้คำแนะนำครับ
โดย : คนสอ.    ไอพี : 61.19.66.58


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 14:15:16
อ่านแนวคิดแต่ละบทให้เข้าใจ อ่านหนังสือให้จบพร้อมกับสรุปแนวคิดให้ด้ขณะอ่านเขาต้องการเรารู้อะไร ปกติผมอ่านไปเรื่อยๆได้เท่าไรเท่านั้น ก่อนสอบลาพักร้อนอ่าน 1อาทิตย์(สมัยก่อน) ทำแบบทดสอบ
หือภ้าเวลาน้อย อานหนังสือให้จบ แบบฝึกหัดให้คนอื่นนกาให้แล้วมาดูเฉลย วิชายากๆต้องทำโน๊ตสูตรต้องทดลองทำ
พอถึงห้องสอบทำใจให้สบายทำไปเรื่อยๆ จะนึกข้อสอบได้เองว่าคล้ายอย่างนี้ ถ้าไม่แน่ใจตัดช้อยผิดแน่ๆทิ้งไป แล้ววัดดวงข้อที่เหลือ
เดามั่วๆโอกาศถูก 25-30% เดาแบบมีหลักกาจากที่เคยผ่านตาและทำงานมาถูก60% ออกห้องสอบคนสุดท้าย ทวนแบบฝึกหัดก่อนเข้าห้อง ผมไม่เคยตกเลย แต่ไม่ได้H สักตัว
โดย : อนามัยแก่ๆ    ไอพี : 117.47.98.67


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552 เวลา 14:46:36
ผมเองก็จบเอกสาธารณสุขศสาตร์จากมสธ.ครับ
หมออนามัยทุกคนเก่งอยู่แล้ว อยู่ที่พวกเรามีความมานะ ขยัน ตั้งใจ
จุดมุ่งหมายก็จะเป็นจริงครับ
โดย : MIX    ไอพี : 61.19.66.225


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552 เวลา 16:53:51
แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
เพราะไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีเวลาเลย
โดย : ทันต    ไอพี : 222.123.215.28


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552 เวลา 22:47:31
สอบถามพี่ๆๆค่ะ...พอดีจะเรียนมสธ.จบสาสุข2ปีเทคนิคเภสัชมาค่ะ
ไม่ทราบว่าควรจะลงเอกไหนดีค่ะคือในใจเราก็อยากลงด้านอาชีวอนามัยแต่ก้อยังสับสนกับสาธารณสุขศาสตร์อยู่ค่ะไม่รู้จะเลือกลงอันไหนดี...ยังตัดสินใจไม่ได้เลยค่ะกรุณาชี้แนะด้วยขอเปงพี่ๆๆที่จบด้สนอาชีวอนามัยมานะคะ
ช่วยแนะนำด้วยว่าเปนยังไงบ้าง
โดย : อ้อน    ไอพี : 118.173.244.225


ความคิดเห็นที่ 16
เสาร์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 13:31:36
John Lynch Blue Jersey
Laurence Maroney Blue Jersey
Laurence Maroney White Jersey
Matt Cassel Blue Jersey
Randy Moss Blue Jersey
Randy Moss Red Jersey
Randy Moss White Jersey
Tedy Bruschi Blue Jersey
Tedy Bruschi White Jersey
Tom Brady Blue Jersey
Tom Brady Red Jersey
Tom Brady White Jersey
โดย : rdfnjnghj    ไอพี : 113.16.46.41


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 13:10:49
When it comes to deciding whether to earn an IT certification, many tech professionals have decidedly mixed feelings. ...


Best IT certification exam Simulation. Download Free Practice Test and Study Guide. ...


The best IT certifications material provider covers thousands of Certification Exams, such as Microsoft,Cisco, CompTIA, Oracle,IBM, Sun and other vendors
โดย : gdsfdfdf    ไอพี : 113.16.36.218


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 19:28:15
Replica replica louis vuitton (LV) 90% OFF on sale. Louis Vuitton Designer and Louis Vuitton Bags many style, 24/7 live service!
โดย : xxn    ไอพี : 113.16.47.220


ความคิดเห็นที่ 19
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 01:17:42
discount tiffany jewelry tiffany jewelry tiffany jewelry tiffany jewellery ed hardy ed hardy clothing ralph lauren polo juicy couture replica watches replica watch omega watches replica handbags replica bags


In the case of me,I especially love tiffany rings.Ring is very important in my heart,it stands for pure love and true love.Do you have the same feelings? Earrings,necklaces, bracelets can't instead of rings.


tiffany co, one of the world-famous designer jewelers of luxury goods, known especially for its superlative craftsmanship.tiffany co.
โดย : lieren    ไอพี : 113.16.46.13


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:58:40
เรียนยากนะแต่ก็สอบผ่านเพราะเราขยัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกนะ สู้ๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เรียนสาสุข ด้วยกัน(อาชีวอนามัย)
โดย : น้องหนู    ไอพี : 113.53.69.17


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 14:12:44
Super Dancer Super-Bu Focus happy dance pop life,replica watches,Men refused to do beautiful wife 10 Reasons,fake watches,Chanel Chance Eau De Toilette tenderness,replica watches,Mobile online games "God Lease OL" Forging Cheats horizon, fake watches,The Philippines, a bloody cock-fighting Big Show-down,replica watches,II-VI new publicity plan: leave scratches his head in the BOSS,fake watches,Animation "True Tears" BD Memorial CD works on sale.replica watches,ZHANG Xin-I dynamic football baby photo,replica watches,3 Yue 18 Ri Server Update Notice,fake watches,Fantasy Earth Zero-US open beta service API comparable thriller,replica watches,Tian Xia 2 double experience in testing a quick upgrade.wkyoe
โดย : replica watches    ไอพี : 123.153.66.251


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 21:02:35กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับชาวบึงกาฬ ที่อำเภอบึงกาฬได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของไทย จังหวัดบึงกาฬ 8 อำเภอ คือ อ.บึงกาฬ อ.เซกา อ.โซ่พิสัย อ.พรเจริญ อ.ปากคาด อ.บึงโขงหลง อ.ศรีวิไล และ อ.บุ่งคล้า
โดย : กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์    ไอพี : 210.246.186.9


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 11:47:20
จบ ปวส มาจะเรียนต่อสาธารณสุขใด้หรือไม่
โดย : เอส    ไอพี : 118.172.60.58


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 20:52:14
เหลืออีกชุดนึงคับ การทำงานชุมชนด้านสาสุข
โดย : PED 55 YALA    ไอพี : 58.181.129.244


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 23:20:38
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ทีมงานพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกของกรุงสยาม "พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ" จัดเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับเหมันตฤดู วันออกพรรษา 2553 "เชียงคานยังหวานอยู่" ณ บ้านครูแดงโฮมสเตย์ อ.เชียงคาน จ.เลย วันที่ 23-25 ต.ค. 2553 มีโปรแกรมกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
วันที่ 23 ตุลาคม 2553
06.00 - 12.00 น. เดินทางสู่จังหวัดเลย,รับประทานอาหาเที่ยงตามอัธยาศัย
13.00 น. ถึงจึงหวัดเลย พบกันที่ร้าน แชมป์โปรเจค (ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองเลยราม
13.30 - 14.30 น. ขบวน Rally รถยนต์ 5.63 และเครือข่าย เดินทางสู่อำเภอเชียงคาน
14.30 - 15.00 น. เข้าที่พัก ผักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 - 15.30 น. ชมทัศนียภาพแก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน
15.30 - 17.30 น. Walk rally หรรษา 5.63 พาสนุก
17.30 - 18.30 น. ปั่นจักรยาน เที่ยวถนนชายโขง เมืองเชียงคาน

วันที่ 23 ตุลาคม 2553
06.00 - 12.00 น. เดินทางสู่จังหวัดเลย,รับประทานอาหาเที่ยงตามอัธยาศัย
13.00 น. ถึงจึงหวัดเลย พบกันที่ร้าน แชมป์โปรเจค (ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองเลยราม
13.30 - 14.30 น. ขบวน Rally รถยนต์ 5.63 และเครือข่าย เดินทางสู่อำเภอเชียงคาน
14.30 - 15.00 น. เข้าที่พัก ผักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 - 15.30 น. ชมทัศนียภาพแก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน
15.30 - 17.30 น. Walk rally หรรษา 5.63 พาสนุก
17.30 - 18.30 น. ปั่นจักรยาน เที่ยวถนนชายโขง เมืองเชียงคาน

24 ตุลาคม 2553
05.00 - 06.30 น. รับอรุณยามเช้าที่ภูทอก
06.30 - 07.30 น. ชาว 5.63และเครือข่าย บำเพ็ญกุศล ไหว้พระ ทำบุญตักบาตร ยามเช้าที่เชียงคาน
07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า และแลกเปลี่ยนสนทนาเวลาเช้าที่เชียงคาน
อาหารเช้า
- กาแฟเลิศรส และขนมไทย ๆ
- ขนมจีนน้ำแจ่ว
- ข้าวต้มทรงเครื่อง
08.30 -09.30 น. ชาว 5.63 และเครือข่าย บำเพ็ญประโยขน์ บริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม สมุดเครื่องเขียน ฯลฯ ให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ณ โรงเรียนมูลมัง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
09.30 - 10.30 น. นัดดวลกอล์ฟ สำหรับคนรักกอล์ฟ ที่สนามกอล์ฟ อาทิตย์ กำลังเอก ค่ายศรีสองรัก จ.เลย
- เดินทางท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
1. ไหว้พระธาตศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย
2. ไหว้พระที่วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
3. เที่ยวสะพานไทย -ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย
4. เที่ยวท่าสด็จ จ.หนองคาย
เดินทางท่องเที่ยว ค้างคืนตามอัธยาศัย
25 ตุลาคม 2553 เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
Rally รถยนต์ 5.63 และเครือข่าย เดินทางสู่อำเภอเชียงคาน
14.30 - 15.00 น. เข้าที่พัก ผักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 - 15.30 น. ชมทัศนียภาพแก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน
15.30 - 17.30 น. Walk rally หรรษา 5.63 พาสนุก
17.30 - 18.30 น. ปั่นจักรยาน เที่ยวถนนชายโขง เมืองเชียงคาน
ยินดีต้อนรับสู่เชียงคาน
ด้วยสัจจะและไมตรีจาก
พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ รอดจันทร์ รอง ผกก. สภอ.ภูกระดึง จ.เลย และคณะ
นางกมนวรรณษ์ วัฒนศรีทานัง
นายวิชรัตน์ บุปผาพันธ์ และ
นายเรืองวิทย์ ล้อศิริรัตน์

โดย : กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต.    ไอพี : 210.246.186.9


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 23:07:55กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2554 ณ ร้านอาหารครัวริมชล อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 2554 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
โดย : กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต.    ไอพี : 210.246.186.9


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18:12:37กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2554 "เพื่อนไม่เคยทิ้งกัน สานสัมพันธ์ 5.63 อ.ต." ณ ร้านอาหารครัวริมชล อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 2554 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
โดย : กลุ่มเพ่อน 5.63 อ.ต.    ไอพี : 210.246.186.9


ความคิดเห็นที่ 28
เสาร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 14:12:48
Original Puma Shoes Sneaker Online Sale With Discounts
Cheap Puma Shoes
Puma Sneaker
Puma Ferrari Shoes
Puma Speed Cat Trainer
Puma Future Cat
Puma Ducati Shoes
Puma Shoes On Sale
Men Puma Ferrari
Men Puma Ducati
Men Puma Drift Cat
Men Puma Speed Cat
Men Puma Future Cat
Men Puma Drift Cat SF
Men Puma Lazy Insect
โดย : dfgdfh    ไอพี : 222.77.224.129


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:59:28
ใครมีข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานบ้าง ตกมา หลายครังแล้ว อ่า ใครก็ได้ช่วยส่งมาหน่อยนะ
Dental_aui@hotmail.com
โดย : ทันตาภิบาลน้อย    ไอพี : 118.174.60.76


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:57:42
ตอนนี้ มสธเขาปรับหลักสูตรใหม่คะแล้วไม่รู้ว่าต้องลงสาขาไหนไปก่อนเพื่อเก็บรอจบ วสสแล้วเอาวุติมาเปลี่ยนสาขาได้คะ ขอแบบละเอียดนะคะ ขอบคุนคะ
โดย : มิ้น    ไอพี : 124.122.33.146


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:17:50
ถ้าเรียนจบที่ วสส. อยากเรียนต่อที่ มสธ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ คือหนูจะจบในปีหน้านี้แล้วควรเริ่มต้นที่ต่อไหนค่ะ
โดย : Tang    ไอพี : 192.168.10.123


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:20:45
ถ้าเรียนจบที่ วสส. อยากเรียนต่อที่ มสธ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ คือหนูจะจบในปีหน้านี้แล้วควรเริ่มต้นที่ต่อไหนค่ะ
โดย : Tang    ไอพี : 192.168.10.123


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:25:30
ใครมีแนวข้อสอบวิทยาศาสตร็พื้นฐาน(50101)บ้าง สอบหลายครั้งแล้ว ไม่ผ่านสักที เหลืออีกวิชาเดียวก็จะจบ ผม
ขอความอนุเคราะห์ไปที่ teerat05@gmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าครับ.
โดย : teerat kohloi    ไอพี : 180.180.94.150


ความคิดเห็นที่ 34
เสาร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:50:56
ลงเรียนสาขา รัฐประศาสตร์ 4 ปีก่อนครับ แล้วเลือกลงเรียนทะเบียนชุดวิชาของสาธารณสุขศาสตร์ได้เยอะๆ ไว้ เมื่อมีประสบการณ์ทำงานครบ 1 ปี แล้วค่อยย้ายเปลี่ยนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปีครับ
โดย : คนสอ.    ไอพี : 61.19.66.152


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10:56:21
ดิฉันจบผู้ช่วยพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ จบป.ตรีคบ. จิตวิทยาการแนะแนว ที่ราชภัฏจันทรเกษม จบป.โท วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ราชภัฏสุราษฎร์นี ตอนนี้กำลังเรียนป.ตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ค่ะ นำวุฒิโทมาสมัคร เรียนแค่ 13 ชุดวิชาเอง ตอนนี้ลงเทอมสุดท้ายแล้วอีก 3 วิชา (2/54) ขยันหน่อยนะรับรองสอบผ่านทุกวิชา เรียนด้วย ทำงานด้วยก็เลยต้องขยันกว่าคนอื่นหน่อย ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับน้องๆ ที่ตั้งใจจะเรียนมสธ. ค่ะ ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราหรอกค่ะ
โดย : นางสาวกุลนิดา อำไพรัตน์    ไอพี : 223.205.85.53


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 15:28:51
ใครมีแนวข้อสอบวิทยาศาสตร็พื้นฐาน(50101)บ้าง สอบหลายครั้งแล้ว ไม่ผ่านสักที เหลืออีกวิชาเดียวก็จะจบ ผม
ขอความอนุเคราะห์ไปที่ teerat05@gmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าครับ. (ได้แนวแล้วหรือยังค่ะ อารมณ์เดียวกันเลยส่งต่อให้ด้วยได้อ่ะป่าวค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ)
โดย : 5555    ไอพี : 125.27.19.86


ความคิดเห็นที่ 37
เสาร์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 19:09:18
ตอนนี้หลักสูตร สาสุข มสธ ปี 55 รับสมัครผู้ที่
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แล้วครับ กศน ก็ได้ ครับ
ใช้วุฒิ ม.6 สมัครได้แล้วครับ

คนที่เรียนสาสุข 2 ปี ก็เรียนได้เลยครับ
ทำให้จบเร็วขึ้น เมื่อจบ วสส. ก็ยื่นเปลี่ยนวุฒิการศึกษาได้เลย เราเรียนแค่ 14 ชุดวิชา ก็จบครับ
หากลงเรียนพร้อมกับ วสส น่าจะจบเร็วสุด ประมาณเดือน ตุลาคม ของปีนั้นครับ
โดย : คนสอ    ไอพี : 223.207.39.108


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 20:42:54
ใครมีแนวข้อสอบ54113บ้างคะเพราะตอบนี้ใกล้จะสอบซ่อมแล้วกำลังจะหมดสภาพนักศึกษาแล้วคะช่วยด้วยนะคะอยากจบแล้วเหลือวิชาสุดท้ายแล้วช่วยด้วยคะ Phanniphon_@hotmail.com
โดย : พรรณนิพร    ไอพี : 61.7.190.154

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com