รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 1  

  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง ดังนี้
โดย : กรรมกรเชี่ยวชาญ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552   


ให้คิดด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสมี 2 จำพวกตามที่เคยกล่าวไปแล้วคือ
1.อาวุโส 7 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7 เดิม เงินเดือนตันที่ ( ท.7) 33,540 บาท ใหม่ 36,020 บาท
2.อาวุโส 8 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8 เดิม (ไม่ต้องพูดถึงเพราะอย่างไรเจ้าพนักงานทั่วไปก็ไหลไม่ถึงอยู่แล้วเพราะมีแต่ใน สสจ.ตามระบบเดิม) เดิมเงินตันที่ (ท.8) 47,450 บาท

เปรียบเทียบกับ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 จำพวก แต่เป็นประเภทเดียวกัน
1.ชำนาญการ 6 นักวิชาการสาธารณสุข 6 เดิม (ไม่ต้องพูดถึงเพราะอย่างไรก็ไหลไปถึง 7 ทุกตำแหน่งอยู่แล้วตามระบบเดิม)
2.ชำนาญการ 7 นักวิชาการสาธารณสุข 7 เดิม เงินเดือนตันที่ (ท.7) 33,540 บาท ใหม่ 36,020 บาท

เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนดังนี้
1.ไม่ต้องเอา จพ.อาวุโส 8 มาเทียบ กับ นวส.ชำนาญการ 7 (เพราะเจ้าพนักงานไม่ใช่จะเป็น จบห. 8 ได้ทุกคนและสำหรับ จบห. 8 เดิม อย่างไรก็ได้เงินเดือนตันที่ 47,450 บาท ตาม พรบ.ใหม่อยู่แล้ว )
2. ไม่ต้องเอา นวส.ชำนาญการ 6 มาเทียบกับ จพ.อาวุโส 7 (ไม่ด้อยไปกว่ากันเพราะ นวส.6 อนาคตไปถึง 7 ได้ทุกคนตามระบบเดิม)
3. ให้ท่านลองเทียบด้วยใจเป็นธรรมระหว่าง จพ. อาวุโส 7 กับ นวส.ชำนาญการ 7 เงินเดือนตันที่ (ท.7) 33,540บาท เดิม และตันที่ 36,020 บาท ตาม พรบ.ใหม่ ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดที่ จพ.อาวุโส 7 จะต้องได้เงินเดือนเกิน นวส.ชำนาญการ 7

สรุป
จพ.อาวุโส 8 ตันที่ 47,450 บาท
จพ.อาวุโส 7 ตันที่ 36,020 บาท
นวส.ชำนาญการ 7 ตันที่ 36,020 บาท
(เหมาะสมแล้ว)
ตามกฎ กพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
ข้อ 3 (1) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ไดัรับเงินเดือนไม่เกิน 36,020 บาท เว้นผู้นั้นดำรงตำแหน่งในสายงานที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา 36,020 บาท อยู่แล้วให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่

ดังนั้นผู้ที่เงินเดือนเกิน 36,020 บาท ก่อนที่จะปรับเข้าแท่งไม่มี จบห. 7 คนใดเงินเดือนเกินเลยครับ ถ้าจะมีก็มีแต่ จบห. 8 เท่านั้นที่เงินเดือนเกิน 36,020 บาท และ เมื่อปรับเข้าแท่งแล้วผู้ที่จะเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ กพ.ข้อ 3 ที่จะให้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง 47,450 บาท ก็คือ อาวุโส 8 เท่านั้นเข้าชม : 3843


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 15:20:12
ขอบคุณท่านกรรมกรเชียวชาญครับ

ทั้งนี้เนื้อหาใความครบถ้วน อธิบายได้ดี เนื้อหาชัดเจนตามที่ผมได้ไปร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เมื่อ 8 ตค 52 นี้ ก็ได้ขอสรุปตามที่ ท่าน กรรมกรเชียวชาญว่านะครับ

ทั้งนี้ก็สนับสนุนให้มองอย่างเท่าทันและเป็นธรรมนะครับ ไม่มี ผู้ปฏิบัติงานระดับ สอ และ รพช รพท ตำแหน่ง O3 ที่ได้ค่าตอบแทนสู. กว่า K2 แน่นอน สนับสนุนแนวคิดที่เป็นธรรมครับและถูกต้องครบถ้วนตามสาระแห่งความจริง
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 118.175.19.10


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 17:56:42
ต้องเป็นไปตามระเบียบนั้นและขอให้ทุกคนอ่านให้เข้าใจและยุติข้อสงสัยได้แล้วเพราะมันไม่ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ต่างไปจากนี้ได้หรอกครับ...เลิกคิดถึง O3 เงินเดือน 47,000+แล้วพยายามเข้าแท่งวิชาการให้ได้...อาจได้ชำนาญการพิเศษในอนาคตหรือมีโอกาสได้ทำงานในองค์กรที่ใหญ่กว่า สอ.หรือ สสอ.
โดย : ชำนาญการ    ไอพี : 118.173.57.155


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 21:40:00ท่านกรรมกรเชี่ยวชาญ กล่าวได้ถูกต้อง ครบถ้วนกระบวนความแล้วครับ ท่าน จพ.อาวุโสท่านใดยังฝันหวานถึง
เงินเดือนขั้นสูงสุด 47,000 บาท ขอท่านโปรดไตร่ตรอง
ด้วยเหตผลด้วน ขอรับเจ้านาย
โดย : ลุงหนวด    ไอพี : 180.183.88.17


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 08:43:43
กระทรวงเดียวกันแต่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็นชั้นๆและในแต่ละชั้นยังแบ่งเป็นพวกอีก ว่างั้น...แล้วมันดีขึ้นตรงไหนเนี่ย
โดย : คมแฝก    ไอพี : 61.7.170.231


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 09:34:29
กระทรวงเดียวกันแต่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็นชั้นๆและในแต่ละชั้นยังแบ่งเป็นพวกอีก ว่างั้น...แล้วมันดีขึ้นตรงไหนเนี่ย

มันไม่ใช่แค่กระทรวงเรานะครับ ทุกกระทรวงที่สังกัด ก.พ. ครับ
โดย : [*_*]    ไอพี : 222.123.163.79


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:00:48
วรรณะ อินเดีย มี 4 กลุ่ม
พราหมณ์
แพทย์
สูตร
จันฑาล

กำหนด แท่ง ของ กพ. 4 กลุ่ม
ได้แก่...
ย้อนเวลาหา 3000 ปี
โดย : ทาษของอินเดีย    ไอพี : 125.26.52.65


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:06:09
เรียนแค่อนุปริญญา จะเอาสิ่งใดนักหนาละท่าน
โดย : เบื่อ    ไอพี : 124.121.66.176


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 09:27:40
ท่าน คห. 7 เคยได้ยินภาษิตที่ว่า...
ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดมั๊ยครับ....
ผมว่าท่านก้อน่าจะเป็น1 ในนั้นนะ....
....ที่สำคัญ อย่าดูถูกผู้ด้อยกว่าท่านด้านคุณวุฒิการศึกษา...
แต่เขาเหล่านั้น อาจสูงกว่าท่านทั้ง วัยวุฒิ วุฒิภาวะ และความเป็นผู้เจริญซึ่งไม่ดูถูกผู้ด้อยกว่าตน...
โดย : จพ.อาวุโสอายุจริง 33ปี(ไม่ใช่อายุราชการ)    ไอพี : 119.42.84.2


ความคิดเห็นที่ 9
เสาร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 17:29:15
ผู้ตอบน่าจะเข้าใจผิด ลองดูในhttp://intra.ocsc.go.th/knowledge/knowledge_detail.php?kmID=195
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ถูกกำหนดให้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง 47,450บาท
โดย : หัวอกเดียวกัน    ไอพี : 118.172.154.29


ความคิดเห็นที่ 10
เสาร์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 02:04:03
in eluxury louis vuitton you choose and compare our bags and other accessories. Get your sale of replica handbags today and you will never be disappointed with it.Your satisfication is guanrateed louis vuitton online store please shop with confidence.
โดย : esdfggh    ไอพี : 113.16.36.131


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 10:20:36
ed hardy is a famous ed hardy store which sell directly ed hardy clothing, shoes, boots, swim suit and other cheap ed hardy.

Browse through our catalogue of hundreds of ed hardy clothing,Ed hardy Shirt,Ed hardy ... Buy Ed Hardy today for a gift, for a friend, or for yourself.

ED HARDY Online Shop,Ed Hardy Store by Christian Audigier,coach handbags,rolex watches.We supply cheapest Newest ed hardy discount 2009 Commodity New styles.ed hardy sale at AJ Wright The popular French designer, Christian Audigier has.
โดย : hhj    ไอพี : 113.16.45.129


ความคิดเห็นที่ 12
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เวลา 20:35:08
ถาม สายงานใดบ้างที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่ถึงขั้นสูงของบัญชีเงินเดือน
ตอบ มี 2 ประเภทตำแหน่งที่กำหนดสายงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือน
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ โดยสรุปสายงานได้ดังนี้
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ชื่อตำแหน่งในสายงานที่กำหนดให้ได้รับ
เงินเดือนไม่เกิน 36,020 บาท
ชื่อตำแหน่งในสายงานที่กำหนดให้ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูง 47,450 บาท
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานป่าไม้
เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานการคลัง สัตวแพทย์
ชื่อตำแหน่งในสายงานที่กำหนดให้ได้รับ
เงินเดือนไม่เกิน 36,020 บาท
ชื่อตำแหน่งในสายงานที่กำหนดให้ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูง 47,450 บาท
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด นายช่างศิลปกรรม
เจ้าพนักงานดูเงิน นายช่างเครื่องกล
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี นายช่างเทคนิค
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานศุลกากร นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ นายช่างรังวัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม นายช่างสำรวจ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายช่างชลประทาน
เจ้าพนักงานสรรพากร คีตศิลปิน
เจ้าพนักงานการข่าว ดุริยางคศิลปิน
เจ้าพนักงานขนส่ง นาฏศิลปิน
เจ้า
โดย : ความรู้เท่าหางอึ่ง...มาแจมด้วย    ไอพี : 223.206.153.188


ความคิดเห็นที่ 13
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เวลา 20:38:20
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/FAQweb12-03-52_.pdf

เผื่อจะตาสว่างกันบ้าง
โดย : จพ.ส้มหล่น    ไอพี : 223.206.153.188

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com