Mohanamai Ebook.


แนะนำหนังสือ
Visitors
7
Articles
469
Web Links
14
Articles View Hits
3736040
จำนวนผู้ใช้งาน ที่กำลังเข้าถึงเว็บไซต์

We have 83 guests and no members online

สถิติจำนวนผู้เข้าชม
0076909
วันนี้่วันนี้่218
เมื่อวานเมื่อวาน774
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1468
เดือนนี้เดือนนี้19038
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด76909
วันที่เข้าชมมากที่สุด 04-07-2017 : 842
Statistik created: 2017-05-29T19:03:54+00:00
54.224.184.185
Guests 30
Now Online
-
What's News!
Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

 Slide ความรู้เรื่อง Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำบรรยายเมื่อ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เดนท์...

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ก้าวสู่มิติใหม่: การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย"

เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง...

R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

 ดาวน์โหลด  ไฟล์ประกอบการสอน วิจัยเชิงคุณภาพ โดย อ.ดร.พิทยา ศรีเมืองวันที่ 25-26 มีนาคม 2560โรงแรมมารวย การ์เดนท์ ไฟล์ประกอบการสอน...

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

 • Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

  Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง...

 • R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

  R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

 • ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

  ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในช...

alt


ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ให้ดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

เพื่อสร้างคุณค่า อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในทุกระดับ 

รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข โดยการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น

เพื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร 5 ประเภท ได้แก่


1. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร
2. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ
3. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ
4. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน
5. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน


สำหรับปี 2559 คณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร ได้กำหนดแผนการดำเนินการการสรรหา

และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559
ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สรรหา เสนอชื่อ

และคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และรายละเอียดการดำเนินงาน

ซึ่งสามารถ download เอกสารได้ที่ ไฟล์เอกสารประกอบด้านล่างนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ


แชร์ผ่านช่องทาง...
Delicious
Facebook Mohanamai