Mohanamai Ebook.


แนะนำหนังสือ
Visitors
7
Articles
469
Web Links
14
Articles View Hits
3736042
จำนวนผู้ใช้งาน ที่กำลังเข้าถึงเว็บไซต์

We have 88 guests and no members online

สถิติจำนวนผู้เข้าชม
0076910
วันนี้่วันนี้่219
เมื่อวานเมื่อวาน774
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1469
เดือนนี้เดือนนี้19039
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด76910
วันที่เข้าชมมากที่สุด 04-07-2017 : 842
Statistik created: 2017-05-29T19:03:54+00:00
54.224.184.185
Guests 32
Now Online
-
What's News!
Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

 Slide ความรู้เรื่อง Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำบรรยายเมื่อ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เดนท์...

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ก้าวสู่มิติใหม่: การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย"

เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง...

R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

 ดาวน์โหลด  ไฟล์ประกอบการสอน วิจัยเชิงคุณภาพ โดย อ.ดร.พิทยา ศรีเมืองวันที่ 25-26 มีนาคม 2560โรงแรมมารวย การ์เดนท์ ไฟล์ประกอบการสอน...

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

 • Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

  Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง...

 • R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

  R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

 • ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

  ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในช...

เครือข่ายหลักนักสาธารณสุข 4 องค์กรออกแถลงการณ์เสนอแนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน ปรับ สสอ.เป็น 3 กลุ่ม ออกประกาศเป็นหน่วยบริการเปิดบัญชีเงินบำรุงได้ ส่วน รพ.สต.มี 2 กลุ่ม คือ บริการสุขภาพ และสนับสนุนบริการสุขภาพ ขณะที่ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน สนย.จะประชุมทบทวนและนัดผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอีกครั้ง พร้อมระบุขอ สสอ.และ ผอ.รพ.สต.จังหวัดละ 1 คนร่วมประชุมรับฟังความเห็นปรับโครงสร้าง รพ.สต.กับ สธ.22 ม.ค.นี้ ยันเดินหน้าหนุนความก้าวหน้าวิชาชีพเต็มที่21 ม.ค.59 เครือข่ายหลักนักสาธารณสุข 4 องค์กร นำโดยนายปรเมษฐ์ จินา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย นายสาคร นาต๊ะ นายกสมาคมหมออนามัย ออกแถลงการณ์เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนให้มีประสิทธิภาพ


นายปรเมษฐ์ กล่าวว่า เครือข่ายหลักนักสาธารณสุข 4 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์ซึ่งได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากสมาชิก เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมหาทางปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน ซึ่งสาระสำคัญของแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว มีดังนี้คือ


1.การจัดทำโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาค

1.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เดิม มี 2 กลุ่ม เสนอให้ปรับเป็น 3 กลุ่มงานเพื่อสอดรับกับภาระงานในปัจจุบัน และรองรับให้ผู้ช่วย สสอ.สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งได้ โดยจัดอำเภอเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตามจำนวน รพ.สต.ที่รับผิดชอบ และกำหนดกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสม รวมทั้งศึกษาระเบียบที่จะประกาศให้เป็นหน่วยบริการสามารถเปิดบัญชีเงินบำรุงได้

1.2 การจัดทำโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มบริการสุขภาพและกลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ และเมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.ได้ปรับเป็นชำนาญการพิเศษแล้ว และปี 59 จะเสนอให้ครอบคลุมทุกอำเภอ และต่อไปกระจายเต็มพื้นที่ในส่วนของตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.สต.ปรับให้สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ และขนาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แบ่งเป็น 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ตามประชากรที่รับผิดชอบ และลักษณะของพื้นที่ ส่วนเรื่องชื่อของหน่วยงาน ชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้สามารถเปลี่ยนให้ถูกต้องได้โดยกฎกระทรวงฯ  เมื่อโครงสร้างใหม่ประกาศใช้แล้ว


2.การปรับปรุงค่าตอบแทนลดความเหลื่อมล้ำนั้น ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้มีการประชุมทบทวน และจะนัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง


3.จากการการประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสภาฯ เรื่องการประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ การอนุมัติการเป็นสมาชิก การเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ


4.กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าข้อเสนอต่างๆ และแนวทางการแก้ไข ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน


5.เชิญตัวแทน สสอ.และตัวแทน ผอ.รพ.สต. จังหวัดละ 1 คน ร่วมประชุมชี้แจง นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม รับทราบปัญหา อุปสรรค ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สป.สธ.


?เครือข่ายทั้ง 4 องค์กรได้ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและขวัญกำลังใจความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิในสังกัด รพ.สต.และ สสอ. และเรื่องเร่งด่วนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ได้มีการตั้งคณะทำงานจากทั้ง 4 องค์กรร่วมมือกันประสานทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และจะมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะแจ้งข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้ารายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป? นายปรเมษฐ์ กล่าว

ที่มา : http://www.hfocus.orgแชร์ผ่านช่องทาง...
Delicious
Facebook Mohanamai