Mohanamai Ebook.


แนะนำหนังสือ
Visitors
7
Articles
469
Web Links
14
Articles View Hits
3736044
จำนวนผู้ใช้งาน ที่กำลังเข้าถึงเว็บไซต์

We have 88 guests and no members online

สถิติจำนวนผู้เข้าชม
0076911
วันนี้่วันนี้่220
เมื่อวานเมื่อวาน774
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1470
เดือนนี้เดือนนี้19040
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด76911
วันที่เข้าชมมากที่สุด 04-07-2017 : 842
Statistik created: 2017-05-29T19:03:54+00:00
54.224.184.185
Guests 33
Now Online
-
What's News!
Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

 Slide ความรู้เรื่อง Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำบรรยายเมื่อ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เดนท์...

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ก้าวสู่มิติใหม่: การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย"

เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง...

R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

 ดาวน์โหลด  ไฟล์ประกอบการสอน วิจัยเชิงคุณภาพ โดย อ.ดร.พิทยา ศรีเมืองวันที่ 25-26 มีนาคม 2560โรงแรมมารวย การ์เดนท์ ไฟล์ประกอบการสอน...

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

 • Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

  Empowerment Evaluation โดย รศ.ดร.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง...

 • R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

  R2QR วิจัยเชิงคุณภาพ

 • ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

  ดาวน์โหลดไฟล์ใบสำคัญรับเงินโครงการบูรณากาารเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในช...

"ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของเครือข่าย"

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 58 ห้องประชุมกินนรี 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


alt


alt


เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58 ณ  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ? ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ?ความเข้มแข็งของเครือข่ายหมออนามัยในการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน? (บุหรี่ ? อุบัติเหตุ ? เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโรคเรื้อรัง) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามโครงการขับเคลื่อนหมออนามัย : พัฒนาเครือข่ายทางปัญญา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน  ระหว่างวันที่ 9 ? 10 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะชุมชน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ให้เข้มแข็ง ทั้งด้านด้านวิชาการและการจัดการความรู้แก่หมออนามัยและเครือข่ายในการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ขยายผลชุมชนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโดยหมออนามัย

แชร์ผ่านช่องทาง...
Delicious
Facebook Mohanamai