Mohanamai Ebook.


แนะนำหนังสือ
Visitors
7
Articles
467
Web Links
14
Articles View Hits
3701504
จำนวนผู้ใช้งาน ที่กำลังเข้าถึงเว็บไซต์

We have 16 guests and no members online

สถิติจำนวนผู้เข้าชม
0039947
วันนี้่วันนี้่368
เมื่อวานเมื่อวาน510
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2325
เดือนนี้เดือนนี้14069
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด39947
วันที่เข้าชมมากที่สุด 03-22-2017 : 688
Statistik created: 2017-03-30T11:53:48+00:00
54.157.3.92
Guests 9
Now Online
-

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ สถานที่ทำงาน อำเภอ จังหวัด รหัส
1 ประธานภาคเหนือ นายณรงค์ ตั้งศิริชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
2 เขต 1 นายสนิท คำดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
3 เขต 2 นายมงคล เงินแจ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
4 เขต 3 นางฉิน สังข์เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
5 ประธานภาคกลาง นายธนกร ธนกรชวฤทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
6 เขต 4 นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
7 เขต 5 นายจำเนียร แสงน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
8 เขต 6 นายอนุสรณ์ รัตนสนธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
9 ประธานภาคอีสาน นายธงศักดิ์ เกิดสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
10 เขต 7 นายศิริ สุริโย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
11 เขต 8 นายคำผล วงศ์สุริยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
12 เขต 9 นายชัชพล นับถือดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ อ.ชุมพรบุรี จ.สุรินทร์ 32190
13 เขต 10 นายอุทัย ขันธุปัตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
14 ประธานภาคใต้ นายสมนึก จันทร์เหมือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
15 เขต 11 นายสำราญ อนุกูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
16 เขต 12 นายบุญส่ง อยู่นุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
17 ส่วนกลาง อ.บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
18 ส่วนกลาง นายชัยณรงค์  สังข์จ่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 66130
19 ส่วนกลาง นายจำนง  นันทะกลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 66131
20 ส่วนกลาง นายมาโนชญ์ แสงไสยาศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะแก ต.บางสะแก อ. บางคณที สมุทรสงคราม 66132

แชร์ผ่านช่องทาง...
Delicious
Facebook Mohanamai